De wereld van Kina: het Huis
Sint-Pietersplein 14, 9000 Gent
09 244 73 73
kinahuis@stad.gent 

De wereld van Kina: de Tuin
Berouw 55, 9000 Gent
09 225 05 42
kinatuin@stad.gent

Historiek

Op 16 oktober 1922 besliste de Gentse gemeenteraad om in de oude vakschool voor letterzetters, gelegen
in het Berouw in Gent een museum op te richten. De taak van het museum werd door de onderwijsschepen
J.D'Asseler in 1923 omschreven als: "...donner à la jeunesse le goût des sciences naturelles et des saines occupations."
 
  

Leo Michel Thiery (1877 - 1950), een onderwijzer uit het stedelijk onderwijs
met vooruitstrevende didactische inzichten en een uitgesproken liefde voor de natuur,
werd aangesteld als conservator.
 
Op 25 oktober 1924 werd het Schoolmuseum officieel geopend met de
onderwijscollectie van Cambier (Schepen van Onderwijs 1909-1913),
de verzameling opgezette dieren van Professor Victor Willem, de persoonlijke verzameling stenen, fossielen
en gedroogde planten van Leo Michel Thiery en de zeewierenverzameling van Professor Mac Leod.
Het terrein rond het museum was toen al getransformeerd tot de eerste publieke heemtuin van België en Nederland.
 
De naam "Schoolmuseum" geeft aan dat het museum oorspronkelijk afgestemd was op het onderwijs.
Onder Leo Michel Thiery groeide het museum uit tot een natuureducatief en cultureel centrum.
 
In de periode 1943-1959 was Robert Piette conservator.
Hij zette het werk van Leo Michel Thiery in dezelfde trend voort.
 

Roland Verstraelen (1925 - 1983), bekend van de schoolradio en schooltelevisie,
werd in 1960 aangesteld als conservator. Onder zijn leiding werd het Schoolmuseum
gereorganiseerd en overgebracht naar een deel van de Sint-Pietersabdij,
gelegen op het Sint-Pietersplein in Gent.
 
De naam werd Schoolmuseum Michel Thiery en in 1961 werd de
V.Z.W. Vrienden van het Schoolmuseum Michel Thiery opgericht.
 
In 1976 ontving de conservator de Duitse Cultuurprijs.
In 1980 onderscheidde de Raad van Europa  het museum met de Europese museumprijs.
 

Na het overlijden van Roland Verstraelen in 1983, werd het beheer van het Schoolmuseum
overgenomen door Annemie Van Gijseghem.
Onder haar beheer werd het oorspronkelijke museum in het Berouw gerenoveerd
en werd de plantentuin volledig gereconstrueerd.
 
De Hortus Michel Thiery kon op 26 juni 1987 terug opengesteld worden voor het publiek.
 
Op 23 mei 2001 werden beide afdelingen door de Vlaamse Gemeenschap erkend als museum op regionaal niveau.
 
In 2003 werd een naamsverandering doorgevoerd. Het Schoolmuseum Michel Thiery heette voortaan
De wereld van Kina: het Huis. De Hortus Michel Thiery kreeg de naam De wereld van Kina: de Tuin.
Daarbij staat Kina voor Kind en Natuur.
 
In 2011 wordt Jan Schiettekatte directeur van de Educatieve diensten.
Deze omvat De wereld van Kina, De School van Toen en schoolhoeve De Campagne.
 
In 2012 krijgt De wereld van Kina de Museumprijs/Kinderjury.

© Stad Gent 2018
De Wereld van Kina,
Sint-Pietersplein 14, 9000 Gent
tel. 09 244 73 73, kinahuis@stad.gent