De wereld van Kina: het Huis
Sint-Pietersplein 14, 9000 Gent
09 244 73 73
kinahuis@stad.gent 

De wereld van Kina: de Tuin
Berouw 55, 9000 Gent
09 225 05 42
kinatuin@stad.gent

Collectie

A

Geleidelijk aan worden al onze collectiestukken, ook die uit de reserve, gefotografeerd
en op het internet gepubliceerd. Dit gebeurt samen met nog een 70-tal West- en Oost-Vlaamse musea.
Erfgoedinzicht biedt die virtuele catalogus aan op hun website.
Ga naar http://www.erfgoedinzicht.be/
om onze collectie te bekijken.
 
Naast de gepresenteerde collectie heeft De wereld van Kina nog een uitgebreide collectie in depot.
 
Collectie in depot
 
Mineralen: 3.200
 
Gesteenten: 1.700
 
Fossielen: 6.000
 
Koralen: 100
 
Weekdieren: 8.000 schelpen van voornamelijk tropische weekdieren waaronder enkele zeldzame soorten
zoals bepaalde Pleurotomaria’s (4), Calcitrapessa leeani (Muricidae), uitzonderlijk uitgebreide collecties
zoetwaterbivalven (Unionidae en Mytilidae) en landslakken.
 
Insecten: zeer omvangrijke verzameling bestaande uit Belgische en exotische insecten (aantal 15.000)
Andere geleedpotigen: kleine verzameling tropische duizendpoten, miljoenpoten, schorpioenen, kreeften en krabben.
Collectie dieren in alcoholoplossing (730).
 
Vogels: 630 opgezette vogels uit België voornamelijk bestaande uit de collectie Caemerman, geschonken door
het Provinciaal Molenmuseum in Wachtebeke in 1998. In 2012 werden 19 vogels teruggeschonken
voor de tentoonstelling in het nieuwe bezoekerscentrum in Puyenbroeck.
Het zijn vogelsoorten die veelvuldig in Wachtebeke waar te nemen zijn.
 
Eieren: 92 soorten eieren, waarvan 72 behoren tot de collectie Goethals, verzameld in België rond de jaren 1950.
 
Zoogdieren: vleermuizen, marterachtigen...
 
Herbarium: ongeveer 1.500 planten, verzameld eind 19e eeuw, begin 20e eeuw.
Het herbarium omvat onder andere de verzameling van Professor Dr. H. Leboucq en de collectie Stuyvaert M. en A.
Deze laatste bestaat uit een 150-tal mossen en korstmossen verzameld in 1880 in de omgeving van Diest.
Het herbarium heeft niet alleen een historische, maar ook een wetenschappelijke waarde.
 
Archeologische collectie : 1070 voornamelijk prehistorische artefacten aangevuld met een aantal objecten
uit de Metaaltijden, Romeinse en middeleeuwse en recente periodes. In 2008 werd een langdurige bruikleen
van 82 objecten toegestaan aan de vakgroep archeologie van UGent (Prof. Crombé).
 
Etnografische collectie: de collectie van Professor Biebuyck bestaat uit 162 gebruiksvoorwerpen
(kammen, sieraden, messen, aarden potjes, muziekinstrumenten) van de Banyangastam uit Wanianga Kivu.
De collectie geschonken door de heer Rogghé omvat naast een bonte verzameling etnografisch materiaal,
een uitgebreide collectie wapens. Deze laatste vormt interessant studiemateriaal.
Alhoewel deze etnografische collecties niet direct passen binnen het huidige kader van het museum
is het onmogelijk om ze af te stoten daar ze in permanente bruikleen geschonken werden door Professor Thiery.
In 2009-2010 werden 114 objecten van deze verzameling tijdelijk tentoongesteld in de tentoonstelling “Baobab airport”.
 
Didactische modellen: eencelligen, delen van het menselijk lichaam, planten...
Wandplaten: 1.100 didactische wandplaten hoofdzakelijk i.v.m. biologie, aardrijkskunde en geschiedenis,
waarvan de oudste dateren van begin 1900.
 
Documentatiecollectie: omvat boeken en tijdschriften i.v.m. de collectie, waarvan de recente exemplaren
door het publiek geraadpleegd kunnen worden.
Daarnaast beschikt het museum over negatieven, foto’s, dia’s, tapes, cd’s, films, cd-rom’s enz.

© Stad Gent 2018
De Wereld van Kina,
Sint-Pietersplein 14, 9000 Gent
tel. 09 244 73 73, kinahuis@stad.gent